Social Houses Rotselaar

POP is geselecteerd voor de bouw van 29 sociale woningen te Rotselaar. Het woonproject situeert zich op 2 groene sites: Bergzicht en Vossenbergen.

De voorgestelde masterplannen reiken een verzameling van open plekken aan: een rijk pallet van natuurlijke sferen waarbinnen de bewoners hun eigen verhaal kunnen schrijven. De site wordt op een eenvoudige manier ingedeeld. Hierbij vormt het creëren van kwalitatieve, natuurlijke zones het vertrekpunt, in plaats van het versnipperen van de open ruimte. De architectuur is veelzijdig: gebouwen zonder echte voor- of achterzijde Iaten toe om de site in zijn totaliteit te benutten terwijl in het ensemble van gebouwen eenvormigheid en individualiteit met elkaar worden gecombineerd.