Ontmoetingscentrum Ramskapelle

Naar aanleiding van de eerste prijs van de architectenselectie maakte POP een schetsontwerp voor het nieuwe socio-culturele ontmoetingscentrum van Ramskapelle.

Een betere aansluiting creëren tussen het nieuwe ontmoetingscentrum en de dorpskern van Ramskapelle is de startgedachte van het ontwerp. Zo zal een nieuw voorplein met een duidelijke toegang als een eerste verbindingselement werken. Het bestaande binnenplein krijgt een publiek, groen karakter en wordt vertaald als buitenkamer. Deze nieuwe kwalitatieve ruimte vormt een tweede verbindingselement.

Door het bestaande schoolgebouw in te korten en te ontdoen van zijn later toegevoegde elementen, kan er een nieuwe transparante structuur tegenaan geplaats worden. Op deze manier ontstaat er een interessante spanning tussen het bestaande gebouw en de nieuwe structuur. Ook de relatie tussen de aangrenzende buitenkamer en het omliggende landschap versterkt hierdoor.